Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad boxes do češtiny

boxes = boxy (pl.); krabice; bedny; záhlaví
drawing boxes = rámečky na kreslení; boxy na kreslení;
nest boxes = krabice zasunovatelné do sebe; vnořené krabice;

Příklady překladu slova "boxes" z webu:

Boxes of motions.  Byly tu plné krabice návrhů.
Twentyseven boxes of cash.  Dvacet sedm krabic s penězi.
There's four boxes back there.  Jsou toho tu čtyři krabice.
I see some boxes there, sir.  Vidím tam nějaký bedny, pane.
The maker of these boxes may be in terrible danger!  Původce těch skříněk je v hrozném nebezpečí.
There were two large storage boxes on the floor next to him.  Na zemi vedle něj ležely dvě obrovské přepravky.
I do not know what the boxes are for.  Nevím, k čemu ty krabičky slouží.
A rat scurried around a wall of boxes and vanished.  Kolem trezorů proběhla krysa a zmizela.
The tall man hesitated then motioned at the boxes and all around.  Vysoký muž zaváhal a pak ukázal na lóže a na všechno v dohledu.
And off to one side was a stack of boxes and sacks.  A na jedné straně stájí stála řada klecí a leželo několik pytlů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorboxing   brace   bracing   bracket   brackets   brain   brains   brake