Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bounds do češtiny

bounds = hranice; ohraničuje; váže; meze; politická hranice; pružný
set bounds = ohraničit; klást meze; know no bounds = neznat hranic;
metes and bounds = hraniční kameny a hranice;
out of bounds = z mezí; by leaps and bounds = rychle (mílovými kroky);

Příklady překladu slova "bounds" z webu:

Scopique's astonishment knew no bounds.  Scopiquův úžas neznal mezí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbourgeois   bourgeoisie   boxboard   boxes   boxing   brace   bracing   bracket