Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bound do češtiny

bound = vázal; svázaný; hranice; odraz; mez; meze; skok; odskok; omezovat; skákat; přiskočit; odskočit; skočit; poskakovat; vázaný (knihař.); směřující do (2. p.); poutat; hraničit; přiléhat; odrazit se; vypravený kam (např. o vlaku); přivázán; nucen; povinen
be bound = být vázaný; být vázán; být ohraničený; plout (o lodi); být zavázán; být nucen; mít povinnost; muset; být dlužen; jet (o lodi); vděčit; musel;
duty bound = vázaný povinností; povinný; vázán povinností; být povinný; být vázán povinností;

Příklady překladu slova "bound" z webu:

Bound to be.  Prej jo.
He'd bound me to him.  Připoutal mě k sobě.
That was bound to come.  To se dalo čekat.
I'm no longer bound to him.  Už k němu nepatřím.
Straker's feet had been bound together;  Straker měl spoutané nohy;
Any plan he makes is bound to be very wise.  Cokoli učiní, dobře učiní.
There was a thick book there, bound in night.  Uvnitř byla silná kniha, vázaná v temnotě.
In that instant, the sun seemed to bound above the horizon.  V tom okamžiku slunce jako by vyskočilo nad obzor.
But the broken rune was the one that bound the lands.  Zlomená runa byla ta, která vázala země.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorboundary   bounds   bourgeois   bourgeoisie   boxboard   boxes   boxing   brace