Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad boulevard; bouncer; boundless; bounty do češtiny


boulevard = široká ulice, zelený pás uprostřed bulváru, zelený pás po stranách bulváru, městská parková třída, široka ulice, zelený pás, stromořadí, bulvární třída

bouncer = nestoudná lež, lhář, hromotluk, pořádně velká (věc), pružný předmět, vyhazovač

boundless = neohraničený, nekonečný, neomezený, nezměrný, nedohledný, nedozírný, bez mezí, přílišný

bounty = štědrost, subvence, dar, odměna, výnos, velkomyslnost, mimořádná odměna, prémie pobídková


Next: bouquet; bout; boutique; bovine    careless; carelessly; carelessness; caress