Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bottom do češtiny

bottom = spodní část; dno; spodek; spodní strana; zadnice; zadek (člověka); nitro lodi; pata (kopce); úpatí (kopce); podložka; podklad; základ; spodní; dolní; podkladový; dolní konec; dolní okraj; základy (domu); sedadlo; loď; dolní část; nejnižší; poslední
at bottom = na dně; v podstatě (přen.); v dolní části; ve skutečnosti (přen.); v jádře;
body bottom = podlaha karoserie; spodek karoserie;
connecting-rod bottom = pata ojnice; velké oko ojnice; oko ojnice pro čep klikového hřídele; kýlová chodba;

Příklady překladu slova "bottom" z webu:

Bottom price.  Nejnižší cenu.
The bottom felt pebbly but not actually painful.  Dno bylo oblázkové, ale nezraňovalo.
From the bottom of my heart.  Ze srdce.
Sitting at the bottom of the crate.  Na dně.
Can he reach the bottom quickly enough?  Může dosáhnout dna dost rychle?
You want to catch the bottom there, fellows?  Chyťte to tady dole, chlapci.
With a time code at the bottom of the picture.  Dole datum a čas.
Miguel walked to the plate in the bottom of the second.  Miguel šel na pálku.
It is an interesting case, too, at the bottom of it.  V podstatě je to ale skutečně zajímavý případ.
There was some newspaper, a year old, at the bottom of one.  Na dně jedné byly rok staré noviny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbottom-end bearing   bounce   bouncing   bound   boundary   bounds   bourgeois   bourgeoisie