Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bottle do češtiny

bottle = láhev; plnit (do sklenic); sklenice (kompotová); plnit sklenice; zavařovat do sklenic; stáčet do lahví; utajovat; bomba; zavařit; baňka; dávat do sklenic; nádobka; plnit do sklenic; lahvička; lahvový; stáčet; konzervovat (4. p.); tlaková láhev; objektiv
aeration bottle = provzdušňovací láhev; láhev pro sycení plynem;
champagne bottle = láhev na sekt; láhev na šampaňské;
dropping bottle = kapací lahvička; láhev s kapátkem;
empty bottle = prázdná láhev; prázdná flaška; sací láhev; dětská láhev;

Příklady překladu slova "bottle" z webu:

The bottle never wavered.  Ruka s láhví nezakolísala.
I've a bottle of the '52.  Mám lahvinku ročník 52.
Took half the bottle in a gulp.  Moc a rychle.
He tilted the green bottle to his lips.  Zdvihl ke rtům zelenou láhev.
I'll match you for a bottle of beer.  Dáš si se mnou jedno pivko?
Then he got set with a bottle of rye and waited.  Pak si sedl s lahvi režné a čekal.
Put these on a tray with a bottle of ketchup.  Postavíš je na tácek s lahví kečupu.
Averson fumbled after something in his pocket, a bottle of pills.  Averson šmátral po čemsi v kapse, byla to lahvička s pilulkami.
She stood looking at him dully, holding the cold bottle in one hand.  Tupě na něj zírala, studenou láhev v ruce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbottom   bottom-end bearing   bounce   bouncing   bound   boundary   bounds   bourgeois