Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bored do češtiny

bored = nudný; znudil; znuděný; unuděný; vrtal; být otrávený; otrávený; vrtaný; vyvrtaný; rozmrzelý; vývrt
be bored = otrávit se; nudit se;
get bored = začít se nudit; nudit se; I am bored = mám dlouhou chvíli;

Příklady překladu slova "bored" z webu:

Bored sentries.  Jako nudící se stráž.
Television bored and baled me.  Televize mě nudila.
He was bored already.  Byl unuděny'.
I suppose he bored you.  Asi vás nudil.
Three sets of eyes bored into me as my friends spun around.  Moji přátelé se otočili, a tak se do mě zavrtaly tři páry očí.
What if my father got bored with it all and went home?  Co když to mého otce přestane bavit a odjede domů?
Yeah, yeah, yeah, she thinks, almost bored with this idea by now;  Nojó, nojó, nojó, myslí si a ta myšlenka ji pomalu už unavuje;
It went on until the rangemaster was bored with it.  To se stále opakovalo, až to správce začalo nudit.
He watched them sleep for twenty minutes, and got bored with it.  Dvacet minut pozoroval oba, jak spí, a pak ho to začalo nudit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorborer   boring   borne   borohydride   borrow   bottle   bottom   bottom-end bearing