Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad borderline; bore; borehole; born do češtiny


borderline = hranice, hraniční pruh, pomezní, pohraniční, hraniční, okrajový, choulostivý, obscénní, pochybný, neurčitý, sporný, hraniční čára

bore = nesl, provrtat, otravovat, vývrt, vrtání, vrt, nuda, vrtaný, nudný člověk, nosil, světlost, kalibr

borehole = vrt, vývrt, poškození hmyzem, vrtaná sonda, vrtná sonda, vrtný otvor, vrtná díra

born = narozen, rozený, vrozený, rodilý, narodit se, zrozený


Next: borough; borrower; borrowing; bosh    capsule; caption; captious; captiousness