Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad border do češtiny

border = hranice; hraniční; hraničit; okraj; lemovat; obruba; lem; kraj; obroubit; těsně se dotýkat; pohraničí; okolek (záhonu); roubit; olemovat; sousedit; okrajový; rámeček; orámování; ohraničovat; lemování; pohraniční; vroubit; boční; rám; obrubní linka
bottom border = dolní okraj; spodní okraj;
external border = vnější hranice; vnější okraj;
road border = okraj silnice; krajnice; cross the border = přejet hranici;

Příklady překladu slova "border" z webu:

The border could be a convenience to either side.  Hranice byly pro obě, strany výhodou.
This was the border between different temperatures.  Termoklinála znamená rozhraní mezi různými teplotami.
He could delay at the border for at the most another four days.  Na hranici se může zdržet nejvýš o další čtyři dny.
Do you want to be taken to the border right now?  Chcete, abych vás nechal ted'hned odvézt na hranici?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbordereau   bored   borer   boring   borne   borohydride   borrow   bottle