Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad booth do češtiny

booth = stánek; budka; bouda; kóje; box; kiosek; kabina promítací; kiosk; telefonní budka; prodejní bouda; promítací kabina; buňka; prodejní stánek; dřevěný dům; jídelní box; pilotní kabina; chalupa; sánek; kotníčková obuv
low-bake booth = sušicí box; sušicí kabina (lakování);
paint booth = lakovací box; lakovací kabina;
polling booth = hlasovací kabina; hlasovací box; volební místnost;
projection booth = promítací kabina; promítací budka; lakovací kabina; hovornice;

Příklady překladu slova "booth" z webu:

Booth 6, the gaunt man said reprovingly.  Kabina číslo šest, opakoval muž káravým tónem.
Inside in a booth by the window.  Uvnitř, v boxu u okna.
Mitch walked to his booth and sat down.  Mitch k ní došel a posadil se.
Molly went to the seventh booth along the south wall.  Molly šla k sedmé budce u jižní stěny.
A woman coming out of the quilting booth stopped and pointed at me.  Ze stánku s pokrývkami vyšla nějaká žena a ukázala na mě.
Why don't you try to get in a phone booth with your fucking laptop.  Proč se nepokusíš vlízt do telefonní budky se svým zasraným laptopem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorboots   border   bordereau   bored   borer   boring   borne   borohydride