Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bonus do češtiny

bonus = prémie; přídavek; superdividenda; provize; bonifikace; příplatek; odměna; subvencovat; udělit prémii; bonus; doplatek; přirážka; remunerace; dividendum; zvláštní odměna; sleva (na pojistném za bezškodní průběh); prémiový; tantiéma; mimořádná odměna
Christmas bonus = mimořádný vánoční plat (zaměstnanců); vánoční příplatek;
holiday bonus = sváteční bonus; prázdninový bonus;
incentive bonus = motivační odměna; pobídková odměna; bonifikace; mimořádná odměna;
loyalty bonus = věrnostní přídavek;

Příklady překladu slova "bonus" z webu:

Who gets bonus credit for that spot?  Kdo dostane prémii za objev?
A base salary, a bonus for new clients, and a piece of the back end.  Základní plat, bonus za nové klienty a procento z cel­kovýho zisku.
Did you hear what my bonus was last year?  Slyšel jste, jakou mimořádnou odměnu jsem dostal za minulý rok?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbook value   booking   bookkeeper   booklet   boost   booster   booster station   booth