Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bonkers do češtiny

bonkers = namazaný (opilý); cáknutý; chůva (francouzská)
go bonkers = zešílet; zbláznit se;

Příklady překladu slova "bonkers" z webu:

Bonkers or not, he's no slouch when it comes to magik.  On totiž není v magii, ať už je napitý nebo střízlivý, žádná nula.
He's bonkers to take that risk.  Je cvok, když takhle riskuje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbonnet   bonus   book value   booking   bookkeeper   booklet   boost   booster