Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bones do češtiny

bones = kostky (hrací); kastaněty; hra v kostky; hrací kostky; kostky; osoba často bez lékařského diplomu
lay bones = zemřít; složit kosti;
lazy bones = lenoch; lajdák; darebák; lay one's bones = složit kosti (zemřít);

Příklady překladu slova "bones" z webu:

Bones take a little more expertise.  Kosti chtějí trochu víc zkušeností.
The bones whispered.  Kosti šeptaly.
The old bones held out.  Moje staré kosti to vydržely.
Theories of old bones don't much impress him.  Teorie o kosterních pozůstatcích na ně nepůsobily.
Even his joints and bones were tender.  I kosti a klouby měl bolavé.
The case was full of bones and jewelry.  Kufřík byl plný kostí a šperků.
Burn their bodies and grind their bones to powder.  Spalte jejich těla a jejich kosti rozemelte na prášek.
The devils of infinity fill your living bones with sulphur!  Ať ďáblové nekonečna naplní tvé kosti sírou!
They can eat flesh off bones and etch the bones to slivers.  Mohou odtrhat maso od kostí a kosti rozleptat na třísky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbonkers   bonnet   bonus   book value   booking   bookkeeper   booklet   boost