Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bombed do češtiny

bombed = bombardoval; bombardovaný; bombardován; postřelovaný dělostřelectvem; nalitý (opilý); opilý; pumový útočník
be bombed = být bombardován; být opilý;

Příklady překladu slova "bombed" z webu:

He bombed another piece of cracker over the side.  Další kus sušenky letěl na zem.
He was usually so bombed you could tell it in the photography.  Byl obvykle tak nadopovaný, že to bylo na fotografiích vidět.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbomber   bombing   bonding   bonding conductor   bonds   bones   bonkers   bonnet