Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bombard; bonanza; bond; bondage do češtiny


bombard = ostřelovat (z děl), dělo, kanón, kožený měch, ozařovat, dorážet na (4. p.), zahrnovat (4. p.)

bonanza = bonanza, slibné pole (původně ložiska), bohaté rudné naleziště, velké štěstí, velké bohatství, výnosná investice, vydatný zdroj, prosperita

bond = svazek (přen.), kauce, obligace (cenný papír s pevnou sazbou), závazek, vázat (zdivo), spojit, spojovat, dluhopis, záruka, vazba (chemická ap.), celní uzávěra, dlužní úpis


Next: bonded; bondholder; bone; bonehead    cane; canine; canker; cankerous