Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad boisterous; boisterousness; bold; boldface do češtiny


boisterous = divoký, prudký, rozbouřený, hlučný, nespoutaný, nevázaný, rozkurážený

boisterousness = bouřlivost, hlučnost, nespoutané veselí, nevázanost, bujnost, rozdováděnost

bold = odvážný, smělý, statečný, neohrožený, troufalý, drzý, nestoudný, srázný, příkrý, nebojácný, strmý, výrazný

boldface = styl tučného písma, výrazné písmo, styl tučný, tučný styl, tučný, půltučné písmo


Next: boldness; bollix; bollocks; bolt    canalization; canalize; canapé; canary