Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad boiling do češtiny

boiling = vaření; vařící; vřelý; žhavý; vařící se; rozbouřený; kypící; žhavě; kypivě; parta; horký; vření; var; vroucí; várka; vyvaření; varný; vyvářka; vyváření; chmelovar; sklo varné
soap boiling = mýdlařství; vaření mýdla; výroba mýdla;

Příklady překladu slova "boiling" z webu:

No good boiling ‘em!  Vařit je nemá fazónu!
In here is boiling water.  V tomto se vaří voda.
The water was a boiling torrent below.  Voda se v něm prudce valila.
He spends all his day boiling potatoes!  Celý den vaří brambory!
The higher pressure caused a higher boiling point for the coolant.  Vyšší tlak zvýšil bod varu chladicí kapaliny.
It was simply an area for chopping and boiling food.  Byla to prostě místnost, kde se krájelo a vařilo jíd­lo.
I'll have a portion of each, except for the boiling water that is.  Dám si porci od každého tedy vyjma té vody.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbollard   bolster   bolstering   bombardment   bombed   bomber   bombing   bonding