Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad boiled do češtiny

boiled = vařený; uvařený; nalitý; namazaný; vyvařený; zestručněný na (4. p.)

Příklady překladu slova "boiled" z webu:

Boiled away into space.  Vypařila se do vesmíru.
Steam boiled from the pan.  Z pekáče stoupala pára.
Again, foam boiled from it.  Z přístroje znovu vytryskla pěna.
They'll boil us like they boiled the barbarian.  Uvaří nás jako toho barbara.
This was in the outside loop and boiled from uncontaminated water.  Obojí voda přicházela do výměníku tepla, ale nikdy se v něm nemísila;
So be put on an apron, lit fires, boiled water, and washed up.  A tak se opásal zástěrou, rozdělal oheň, ohřál vodu a umyl nádobí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorboiler   boiling   bollard   bolster   bolstering   bombardment   bombed   bomber