Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bodily do češtiny

bodily = tělesný; tělesně; osobně; fyzický; vcelku; jako celek; jako jeden muž; korporativně; celý; úraz

Příklady překladu slova "bodily" z webu:

A bodily mass of that size retains its heat even in cold weather.  Tělesná hmota takových rozměrů si udržuje teplotu i v chladném počasí.
Pain is a warning to us of bodily dangers.  Varuje nás, že našemu tělu hrozí nebezpečí.
I've rendered the corporal unconscious before he did us bodily harm.  Musel jsem kaprála uspat dříve, než nám mohl ublížit na těle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbodily harm   body overhang   body vibrations   bodywork   bogie   boiled   boiler   boiling