Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad boarding do češtiny

boarding = stravování; bednění; strava; obložení prkny; kadeření usní; penze; obíjení prkny; obložení dřevem; podbíjení; šalování; nastupující; formování; tvarování; kadeření; podvalování; nastupování; nastupování do vozidla; formující; obednění; obložení deskami
slide boarding = posuvné bednění; tažené bednění;

Příklady překladu slova "boarding" z webu:

Boarding will be granted.  Přestup bude povolen.
The boarding ramps were closed.  Nástupiště zavřené.
No one was boarding tonight.  Nikdo nesměl na palubu.
Last of the company boarding now.  Právě se naloďuje poslední část setniny.
So now you have a boarding pass.  Tak teď máte palubní vstupenku.
Where are the cutlasses for the boarding party?  Kde máš šavle pro výsadkový oddíl?
But you said you don't always use a boarding pass.  Ale před chvílí jste řekla, že neužíváte pokaždé palubní vstupenky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbodily   bodily harm   body overhang   body vibrations   bodywork   bogie   boiled   boiler