Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad boarder; boards; boast; boaster do češtiny


boarder = chovanec internátu, žák v internátě, internátní žák, nosič protestního plakátu, krk, stolovník, strávnický, chovanec, internátník, obrubovat, lemovat, rámovat

boards = výbory, přířezy lepenky, hrazení, jeviště, mantinel

boast = honosit se (7. p.), honosit, chvástání, chlubit se (7. p.), holedbat se, pyšnit se, naparovat se, tesat širokým dlátem, rázovat (kvádr), chvála, chlouba, zhruba otesat (kámen)


Next: boastful; boastfulness; boasting; boat    callousness; callow; callus; calm