Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad board do češtiny

board = paluba; palubní; nastoupit (do vlaku apod.); nastoupit do (vlaku apod.); výbor; deska; prkno; tabule (jídelní); šachovnice; prkna jeviště; lepenka; stůl (jídelníček); strava; úřad; karton; rada; kuratorium; meze horní paluby; panel; pult; stravovat
above board = otevřeně; poctivě; řádně; čestný; otevřený; poctivý; upřímný;
acoustic board = akustická deska; podhledová deska; pohltivý panel; zvukově izolační deska;
advisory board = dozorčí rada; kolegium; poradní výbor; poradní sbor; nástěnka;

Příklady překladu slova "board" z webu:

A board creaked upstairs.  Nahoře zapraskalo prkno.
And the board of trust­ees, he added.  A na dozorčí výbor.
We are on board a ship.  Jsme na palubě lodi.
Some of your fellow board members.  Pár členů vaší rady.
I want that on the board today!  Chci to mít napsané na tabuli ještě dnes!
I need some guns taken on board a boat.  Potřebuju dopravit pár zbraní na palubu lodi.
They were so pleased to get on board and under cover.  Byli tak rádi, schovaní.
I'll certainly do that — at the next board meeting.  Proč ne - nanesu to na příští schůzce rady.
The others were forming up on the jetty to board the galley.  Ostatní se řadili na molu, aby nastoupili na galéru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorboard of directors   board the ship   boarding   bodily   bodily harm   body overhang   body vibrations   bodywork