Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad board the ship do češtiny

board the ship = nastoupit na loď; nalodit se; stravovat u
on board the ship = na palubu lodi;
boarding   bodily   bodily harm   body overhang   body vibrations   bodywork   bogie   boiled