Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad board of directors do češtiny

board of directors = správní rada; dozorčí rada; představenstvo; školní rada
chairman of the board of directors = předseda správní rady;

Příklady překladu slova "board of directors" z webu:

Jo had been on their board of directors from 1992 until her death.  Jo byla v jejich správní radě od roku 1992 až do své smrti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorboard the ship   boarding   bodily   bodily harm   body overhang   body vibrations   bodywork   bogie