Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blowing do češtiny

blowing = foukání (2. p.); dmýchání; foukající; vhánění; vyfukování; unikání; odstřelování; odpálení; nadouvání; chvástání; ofukování; donášející (žalovat); fičící; fučící; funící; vyfouknutí; odpálení nálože; odpalování; pískání; rozdmychávání; udeření; vyrážení
air blowing = foukání vzduchu; dmýchání vzduchu;
fibre blowing = tažení parou nebo vzduchem; tažení pneumatické;
flame blowing = vytahování plamenem; rozfouknutí plamenem; protahování plamenem; tažení plamenem;
free blowing = tvarování z volné ruky;

Příklady překladu slova "blowing" z webu:

Blowing them up, he said.  Ničím je, odpověděl mu.
I'm blowing the door!  Vyhodím dveře do vzduchu!
Where's it blowing to?  A kam vane?
What are you blowing that for?  Proč na to pískáš?
You don't mind our blowing them up, do you?  Nevadí vám přece, když je smeteme salvou z děla, že ne?
But there was no wind blowing at the moment.  Ale v téhle chvíli není žádný vítr.
This could be disinformation aimed at blowing this source.  Tohle by také mohla být dezinformace, aby se náš zdroj provalil.
The breeze had risen steadily and was blowing strongly now.  Brisa neustále sílela a dula teď prudce.
His brain felt hot, overheated, on the verge of blowing a bearing.  Měl pocit, že má rozpálený, přehřátý mozek na hranici kolapsu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblown   blown up   red funk   bluff   blush   bo-peep   board   board of directors