Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blow-out do češtiny

blow-out = trachtace; hostina; žranice; výbuch vzteku; rvačka; prasknutí (duše); spálení (pojistky); uhašení (vysoké pece); vyfouknutí (nálože); erupce; vytrysknutí; sfouknutí; náhlý výron; průtrž plynu; výchoz; vytrysknout; sfouknout; prasknout; vyfouknout
gas blow-out = erupce plynu; plynová erupce; náhlý výron metanu;
blower   blowing   blown   blown up   red funk   bluff   blush   bo-peep