Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bloodless; bloody; bloody-minded; blooming do češtiny


bloodless = nekrvavý, slabý, chabý, neduživý, studený, necitlivý, nanicovatý, odkrvený, anemický

bloody = zkrvavit, zatracený, krvácející, obsažený v krvi, vražedný, mizerný, pitomý, blbý, nepříjemný, nesympatický, potřísnit krví, zkrvavený

bloody-minded = tvrdohlavý, hádavý, obstrukční, nepřející, škodolibý, nepřejícný


Next: blooper; blot; blotch; blotter    cafeteria; cage; cagey