Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blood do češtiny

blood = krev; míza (rostlin); krevní; pokrevní; vznešená krev; vznešený původ; sekáč; fešák; rozčílit; dožrat; odebrat krev; pustit žilou; cévní; zatracený; barva; červená; krvavá lázeň
red blood = modrá krev; šlechtický původ;
draw blood = pustit žilou; dělat zlou krev; čerpat krev;
full blood = plnokrevný; čistokrevný;
half blood = kříženec; míšenecký;
hot blood = afekt; horká hlava; horká krev; temně rudý; neklidná krev;

Příklady překladu slova "blood" z webu:

Blood money.  Krvavé peníze.
Same blood type.  Krev téhož typu.
He had blood on his face.  Na tváři měl krev.
It was my blood test.  Byly to moje testy.
Had he seen the blood too?  Viděl tu krev také on?
How do you know his blood type?  Jak jste získali jeho krevní skupinu?
Hey, what do you want the blood for?  No ale k čemu vám bude krev?
Now the crowd just want to see blood and death.  Teď chtějí lidi vidět jenom krev a smrt.
Who would clean it up and wash the blood off?  Kdo ho vyčistí a umyje od krve?
So that a crowd of fatbellied merchants can see blood flow.  Aby dav tlustých kupců uviděl krev.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbloom   blossom   blouse   blow-off   blow-out   blower   blowing   blown