Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blocks do češtiny

blocks = bloky; sídliště (pl.); kostky; kladnice; frýzky; vyřazená válečná loď (námoř.)
building blocks = stavebnice; stavebnicové kostky;

Příklady překladu slova "blocks" z webu:

We're ten blocks or so from the office.  Jsme asi deset bloků od poradny.
It's only six blocks away.  Je to jenom o šest bloků dál.
Just a couple of blocks now.  Už jen několik ulic.
Two minutes later he was blocks away.  Za dvě minuty už byl o několik bloků dále.
And it's made out of huge blocks of stone.  A je vystavěná z obrovských kvádrů.
New bakery just opened up a few blocks from my place.  Pár bloků od nás otevřeli novou pekárnu.
Not until the taxi had driven a few blocks did he speak again.  Nepromluvil, dokud taxík neprojel kolem několika bloků.
He called a cab and gave an address two blocks away.  Objednal si taxík a udal mu adresu o dva bloky dál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbloke   blonde   blood   bloom   blossom   blouse   blow-off   blow-out