Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blocked do češtiny

blocked = blokoval; zablokovaný; blokovaný; zblokovaný; vázaný; zahrazený; zatarasený; uzavřený; podepřený; vykovaný; načrtnutý; zanesený; ucpaný; vázaný účet

Příklady překladu slova "blocked" z webu:

Morak blocked and countered.  Morak ho odrazil a provedl protivýpad.
A gully blocked my path.  Přede mnou se rozkládala rokle.
But the chaplain blocked him.  Ale kaplan bránil jeho rozletu.
And so she had blocked him out.  A tak ho vymazala ze svého života.
For a moment she was blocked out by it.  Chvilku ji to křeslo zakrývalo.
Traffic on the far side was blocked by the sedan.  Provoz na vzdálenější straně blokoval sedan.
All other escape along the shore was blocked by the sea.  Veškeré ostatní ústupové cesty už moře pohltilo.
Thorne looked over at the aluminum cage, partially blocked by ferns.  Thorne vzhlédl k hliníkové kleci částečně zastíněné kapra­dinami.
The beast's body filled much of the room and blocked the doorway.  Tělo zvířete vyplňovalo většinu místnosti a blokovalo východ.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblocking   blocks   bloke   blonde   blood   bloom   blossom   blouse