Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad block do češtiny

block = špalek; kvádr; kostka; štoček (polygr.); činžák; blokáda; balvan; forma (klobouková); zábrana; překážka; pařez (přen.); tupec (přen.); zatarasit; pozastavit (zákon ap.); kladka; seskupení; jako celek; znemožnit; rozdělit; rozbít; zahradit; vázat; zacpat
apartment block = blok činžovních domů; obytná budova; bytový dům;
arriving block = přijímaný blok; příchozí blok;
asphalt block = kostka asfaltová; asfaltová kostka;
backspace block = vrácení o blok; zpět o blok;
basic block = základní blok;

Příklady překladu slova "block" z webu:

Block the road!  Zastavte koně!
Everyone block their ears!  Všichni si ucpou uši!
This search'11 block the perimeter road.  Tohle pátrání zablokuje pojezdo­vou dráhu.
And the altar block is covered in grooves.  A oltář je pokryt podivnými žlábky.
I know what writer's block is now, all right.  Vím už, co to je spisovatelský blok.
Now it felt like a block of wood.  Teď měl pocit, že tam má kus dřeva.
She thought about this for a block and a half.  Přemýšlela o tom půl druhého bloku.
A big orderly let them into the block beyond.  Vysoký dozorce je vpustil do traktu na druhé straně.
A drugstore, with a pay phone, was a block and a half away.  Obchod s telefonem na mince byl o půl druhého bloku dál.
To state it simply, they had been unable to block the call of nature.  Jednoduše řečeno, nemohli zabránit hlasu přírody.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblock diagram   blockade   blocked   blocking   blocks   bloke   blonde   blood