Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blister do češtiny

blister = puchýř; bublinka; zpuchýřovatět; udělat si puchýře; puchýřek; protiva; nafouknout se; nadýmat se; kryt antény radiolokátoru; výduť; bublina; tvořit puchýře; polokulový kryt antény; puchýřový; nadouvat; otravný člověk; surová měď
broken blister = otevřená bublina; otevřená bublinka;

Příklady překladu slova "blister" z webu:

Don't blister your delicate hands!  Naděláte si jenom mozoly na svých jemných ručičkách!
He opened it and saw a shiny blister in the center of his palm.  Když ji otevřel, v jejím prostředku uviděl lesklý puchýř.
He was covered with soot and a large blister puffed under his ear.  Byl pokrytý sazemi a pod uchem se mu nalíval veliký puchýř.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblock   block diagram   blockade   blocked   blocking   blocks   bloke   blonde