Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blindness do češtiny

blindness = slepota; necitlivost; slepectví; nevidomost; oslepuje (4. p.)
red-yellow blindness = tritanopie; žlutomodrá slepota;
night blindness = noční slepota; nyktalopie; šeroslepost;
twilight blindness = šeroslepost; nyktalopie;
word blindness = neschopnost číst; alexie; slovní slepota;

Příklady překladu slova "blindness" z webu:

They sat dispersed in that hollow, huge, dusty blindness.  Seděli roztroušeni v té prázdné, ohromné, prašné slepotě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblinds   blister   block   block diagram   blockade   blocked   blocking   blocks