Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blind do češtiny

blind = slepý; nečitelný; nevidomý; slepecký; zaslepit (přen.); nepřehledný; zlitý do němoty; nekvetoucí (bot.); hluchý (bot.); oslepit; zbavit zraku; oslnit; zaclonit; zatemnit; roleta; okenice; záminka; podvod; slepě; úplně; totálně; naslepo; bezohledně
roller blind = roleta okna; žaluzie; roleta; sluneční clona; svinovací clona chladiče; svinovací sluneční clona;
terrace blind = stříška; markýza;
Venetian blind = žaluzie; okenní žaluzie;
venetian blind = clona zadního okna; sklopná žaluzie;

Příklady překladu slova "blind" z webu:

Blind dark, and silence.  Slepá tma a ticho.
A blind offer.  Slepá nabídka.
Was the blind down?  Byla žaluzie stažena?
Are you all blind here?  Copak jste tady všichni slepí?
It was a human blind spot.  Je to slepé místo lidstva.
She stood for a moment blind with light.  Na okamžik ji oslepilo světlo.
Graham was tying knots in the blind cord.  Graham zauzlovával konec šňůry.
It had come as a piece of blind luck.  Přišlo to jako nenadálé štěstí.
All he missed was a nun and a blind man!  Jedině koho netrefil, byla jeptiška a jakýsi slepec.
Was it his profile that was seen on the blind two nights before?  Byl to jeho profil za záclonou - dvě noci předtím?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblind hole   blindness   blinds   blister   block   block diagram   blockade   blocked