Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blessing do češtiny

blessing = požehnání; souhlas; milost; štěstí; dar; modlitba před jídlem; boží dar; boží požehnání; boží milost; chválící (4. p.); svěcení; výkrop; vykropení; žehnání; požehnaný (bás.)
mixed blessing = nejasná výhodnost; smíšená výhodnost; neurčitá výhodnost;

Příklady překladu slova "blessing" z webu:

What a blessing that is!  Co je toto za nadělení!
Christ, he said out loud, blessing his joss.  Bože, řekl nahlas a děkoval osudu, že ho ušetřil.
What might others do, if they had its blessing conferred upon them?  Co by dokázali ostatní, kdyby jim bylo propůjčeno jeho požehnání?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblight   blind   blind hole   blindness   blinds   blister   block   block diagram