Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bless do češtiny

bless = žehnat (3. p.); požehnat; velebit; blahořečit; chválit; obdařit; modlit se; vysvětit; požehnaný

Příklady překladu slova "bless" z webu:

Bless it?  Požehná mu?
God bless you!  Bůh ti žehnej!
I don't have the right to bless anybody.  Nemám právo dát někomu požehnání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblessing   blight   blind   blind hole   blindness   blinds   blister   block