Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blender; blending; blessed; blether do češtiny


blender = mixér, míchač, míchací zařízení, hnětací stroj, směšovací kohout, nanášečka lepidla, mísička, mísidlo, směšovač (zvuku), směšovací, mísící stroj, míchačka

blending = směšování, řezání (mísení) lihovin, mísicí, mísení, sestavování směsi, směs, promíchávání, překrývání obrysů, míšení, tříštění obrysu, míchající, prolínání

blessed = blažený, blahoslavený, zpropadený, prokletý, z nebe spadlý


Next: blimp; blindage; blindfold; blinding    byway; byword; ca'canny; cab