Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bleeding do češtiny

bleeding = krvácení; krvácející; odběr; mizerný; pitomý; odvzdušnění; pouštění; vytékání; smolaření; vypouštěcí; vykrvovací; pocení (vozovky); odvzdušňovací; zpropadený; vypouštění vody; pouštění žilou; vypouštění vzduchu; zbarvení obrysů; unikání; vykrvování
arterial bleeding = arteriální krvácení; tepenné krvácení;

Příklady překladu slova "bleeding" z webu:

The bleeding stopped.  Krvácení přestalo.
Hiromatsu was bleeding inside.  Hiromacu v nitru krvácel.
He may be bleeding inside.  Může to být vnitřní krvácení.
And mercy is left bleeding in the dust.  A soucit leží zakrvácený v prachu.
If he brought down the bleeding man, he'd condemn him.  Když toho krvácejícího muže srazí, odrovná ho.
I don't want him to start bleeding again.  Nerad bych, aby mu to zase začalo krvácet.
He had to use them on his bleeding behind.  Musel je používat kvůli krvácení z konečníku.
The belt had loosened, and the wound was bleeding again.  Opasek se uvolnil a rána opět krvácela.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbless   blessing   blight   blind   blind hole   blindness   blinds   blister