Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bleed do češtiny

bleed = krvácet; mokvat; prosakovat; pouštět žílou; pustit žílou; krvavě platit; odebrat krev; nechat vykrvácet; vysát; vydírat; krvácení; unikání; odvzdušnit; odříznout do tisku; pouštět barvu; emulgující barva; rozmazávat; odebírat; snižovat tlak; vypouštět
air bleed = otvor pro přívod vzduchu; vzduchový otvor; vzduchová tryska; větrací tryska;
idle-air bleed = vzdušník chodu naprázdno; vzdušník volnoběhu; volnoběžná tryska; tryska běhu naprázdno;

Příklady překladu slova "bleed" z webu:

Possible pressure bleed leak, maybe a bad valve, numbertwo engine.  Možná tlakové potrubí, možná vadný ventil, motor číslo dva.
Don't let him bleed on it!  Ať na to nekrvácí!
Besides they do not bleed much.  Ostatně nekrvácejí tolik.
This is no floor to bleed on.  Tahle podlaha není na to, aby se na ni krvácelo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbleeder   bleeder valve   bleeding   bless   blessing   blight   blind   blind hole