Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blaze; blazing; blazon; bleach do češtiny


blaze = žár, planout, zářit, plamen, třpyt, plameny, plápol, oheň, zář, záře, jas, výbuch (hněvu ap.)

blazing = sálající, pražící, pálící, teplý (mysl.), čerstvý (mysl.), nápadný, očividný, vyložený, zatrápený, sálavý, saframentský, roztrubující

blazon = erbovní štít, znak, popis erbu, výklad erbu, výčet zásluh, vymalovat erb, rozhlásit, výčet, opatřit jmény, okrášlit, ozdobit, polepit


Next: bleacher; bleak; bleakness; blear    buy; buyer; buzz; buzzard