Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blast do češtiny

blast = výbuch; zadutí; odstřelit; závan; poryv; náraz (větru ap.); nápor; výšleh; dmýchání; tah (pece ap.); proud vzduchu (ve vysoké peci); vzduchová vlna; nálož (trhací); vyhodit do vzduchu; trhat (skály); spálit (mrazem, žárem); zničit (plány ap.); zhatit
air blast = vítr; dmýchaný vzduch; proud vzduchu; dmýchadlo; vzdušný proud; dmýchání;
hot blast = dmýchání horkého větru; horký vítr (vysoké pece);
hot-air blast = proud horkého vzduchu; dmýchání horkého větru;
sand blast = čistit pískem; pískování;

Příklady překladu slova "blast" z webu:

Blast you, where are you?  Sakramentská ženská, kde vězíš?
We'll blast you off the earth!  Srovnáme vás se zemí!
Max power, blast the sucker!  Maximální výkon, pořádně mu to dejte!
Gurney depressed the blast trigger.  Gurney stlačil detonační spoušť.
But then an icy blast of freezing air touched her back.  Ale na zádech ucítila ledový závan mrazivého větru.
We all lived in a blast of publicity.  Všichni jsme se ocitli ve středu dění.
I've got a gun, and we'll blast our way down the sidewalk.  Budu čekat u vchodu.
The result was an immediate and enormous blast of pain.  Výsledek se dostavil okamžitě v podobě výbuchu strašné bolesti.
Just in front of the gas was the blast wave:  Přímo před plynem byla tlaková vlna;
A man answered and was cut off by a blast of gunfire.  Muž, jenž odpověděl, byl skosen dávkou ze samopalu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblaster   blasting   bleaching   bleed   bleeder   bleeder valve   bleeding   bless