Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blanking; blankly; blare do češtiny


blanking = mazání, nulování, srovnávání hoblováním, potlačení zobrazení prvku, připravování polotovaru, vysekávání polotovarů, zatemnění, ražení bez barvy, slepé ražení, dvojstranné srovnávání, dvoustranné srovnávání, potlačení

blankly = nepřítomně, úplně, naprosto, prostě, bezvýrazně, rozpačitost, prázdně, zcela, bez okolků, tupě


Next: blarney; blasted; blatancy; blatant    butler; butt; butt-end; buttery