Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blanket do češtiny

blanket = přikrývka (místo peřiny); všeobecný; přikrýt; pokrývka; potah (ofsetový); pokrýt; ochranné opatření; uhasit; udusit; umlčet; houně; vlněná přikrývka; celkový
electric blanket = elektrická dečka; elektrická přikrývka;
felt blanket = plstěný potah; plstěnec;
impervious blanket = nepropustná pokrývka; těsnicí koberec;
rubber blanket = gumový potah; gumové plátno;
sludge blanket = kalový mrak; kazisvět;

Příklady překladu slova "blanket" z webu:

The blanket fluttered, air slammed.  Deka se zachvěla, vzduchem projel hluk palby.
Pulling the blanket up around them both he lay still.  Přetáhl přes oba pokrývku.
She patted the blanket covering his legs.  Pleskla ho po nohách zakrytých přikrývkou.
He whipped off the blanket and opened the thermos.  Strhl deku a otevřel termosku.
Vimes pulled his scrap of blanket over him.  Elánius přes něj přetáhl zbytek deky.
I tucked a corner of the blanket coyly over me.  Nesměle jsem přes sebe přetáhl kousek přikrývky.
He was, therefore, safely shrouded in a blanket of dark obscurity.  Byl tedy zahalen bezpečným pláštěm neproniknutelné temnoty.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblast   blaster   blasting   bleaching   bleed   bleeder   bleeder valve   bleeding