Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blank do češtiny

blank = prázdný; prázdné místo; nevyplněný; nepopsaný; čistý; formulář; mezera (přen.); bezvýrazný; netečný (pohled ap.); zaražený; čirý; holý; úplný; vynechané místo; prázdnota (přen.); slepá patrona; předrobek; bianko; bezobsažný; rozpačitý; nezastavěný
draw blank = udělat zbytečný tah; vyjít na prázdno; acceptance in blank = blankoakcept;
draw a blank = utřít hubu;
leave a blank = nechat prázdné;
sign in blank = podepsat in bianko;
transfer of blank = předávání baňky;

Příklady překladu slova "blank" z webu:

Blank walls, no windows, a single whitepainted steel firedoor.  Nesčetné vrstvy latexového nátěru pokrývaly stěny.
More blank looks.  Další prázdné pohledy.
Just a blank wall.  Prostě holá stěna.
They were as blank as washed blackboards.  Byly prázdné jako umyté tabule.
He gave her a blank look.  Podíval se na ni.
He was up against another blank wall.  Opět se octl tváří v tvář prázdné zdi.
On each side the walls were blank and tall.  Na každé straně byly vysoké zdi.
Ben thought about it and met a blank wall:  Ben se nad tím zamyslel a narazil na slepou zeď:
He raised his head, stared at her with blank eyes.  Zvedl hlavu a pohlédl na ni nevidomýma očima.
His gaze swept past her, to the rack of blank monitors.  Jeho pohled sklouzl někam za ní, k regálu se slepými monitory.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblanket   blast   blaster   blasting   bleaching   bleed   bleeder   bleeder valve