Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blanching do češtiny

blanching = blanšírovací; blednutí; předehřívání; blanšírování; blanšírující; bílení; předváření; leštění; blednoucí; čisticí; cínování; šodó (krém)
steam blanching = blanšírování párou; spařování;
blank   blanket   blast   blaster   blasting   bleaching   bleed   bleeder