Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blame do češtiny

blame = dávat vinu (3. p.); vina; obviňovat; hanět; hana; svalovat vinu; svádět (vinu ap.); vinit; obviňování; vyčítat; zodpovědnost; úhona; vymlouvat se; kárat; obvinit; vinit z (2. p.); vinný; obvinění; odpovědnost; kritizovat; zavinění; vina za
exoneration from blame = očištění viny;

Příklady překladu slova "blame" z webu:

Blame will kill you.  Výčitky by tě zabily.
No blame attaches.  Ničí vina.
I don't blame you.  Nevyčítám ti to.
No one can blame us.  Nikdo nám nemůže dávat vinu.
But it's hard to blame him.  Ale je těžké mu něco vytýkat.
You have to lay the blame at my feet.  Musíte složit vinu na mou hlavu.
She's very scared, and you can't blame her.  Je velmi vyděšená a nemůžete se jí divit.
Coal would be forced to take the blame and resign.  Coal by byl nucen vzít vinu na sebe a rezignovat.
I haven't done anything wrong yet, so don't blame me.  Já nic neprovedl, netrestejte mě!
They were tired of the rains and we couldn't blame them.  Měli už po krk dešťů a my jsme se na ně proto nemohli hněvat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblame for   blame on   blanching   blank   blanket   blast   blaster   blasting