Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blame on do češtiny

blame on = svalovat vinu na; vinit; obvinil
lay blame on = svalit; svalovat vinu na;
blanching   blank   blanket   blast   blaster   blasting   bleaching   bleed