Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blame for do češtiny

blame for = vina za; dávat vinu za; obviňovat z; obviňovat; mít za zlé; vinit za co; obviňovat mě, jestli

Příklady překladu slova "blame for" z webu:

I'm to blame for what happened.  To já můžu za to, co ti udělali.
Who was to blame for it all?  Kdo za tohle všechno může?
You can't take the blame for everything, you know.  Víte, nemůžete se vinit za všechno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblame on   blanching   blank   blanket   blast   blaster   blasting   bleaching