Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blading do češtiny

blading = olopatkování; lopatky (např. turbíny); sada lopatek; lopatkování; sestava lopatek; sestava listů; humbuk
impulse blading = akční lopatkování; stejnotlaké lopatkování;
blame   blame for   blame on   blanching   blank   blanket   blast   blaster