Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad blade do češtiny

blade = ostří; čepel (nože, meče); žiletka; list (vrtule); stéblo (trávy); čepelka (holicí); lopatka (vesla); nůž spínače; ploška stébla; čipera; sekáč; želízko (čepel); radlice; holicí čepelka; kopinatý list; břit; vsazený nůž; odhazovací plech; zahnutá část
adjustable blade = stavitelný list; stavitelná lopatka; nastavitelná lopatka;
band-saw blade = pilový pás; list pásové pily;
colour blade = stěrka; rakle;
contact blade = jazýček kontaktu; nůž kontaktu;
curved blade = zahnutá lopatka; oblé ostří;

Příklady překladu slova "blade" z webu:

The blade flew.  Ostří vzlétlo.
Keep that blade in its sheath!  Nech ten nůž v jeho pochvě!
Morak advanced, his blade lancing out.  Morak vykročil a pozvedl čepel.
Mapes, you've sheathed that blade unblooded.  Mapes, zasunula jsi tu dýku do pochvy, aniž jsi ji posvětila krví.
The livid brow and the blade of nose.  Bledé čelo a nos jak ostří nože.
I am going to ram this blade into your throat.  Vrazím ti tu čepel do hrdla.
He tried to get in with the blade of a very small penknife.  Pokusila se vypáčit zámek čepelí malého perořízku.
That way, when you pull it clear the blade will face your enemy.  Tak, když tasíš, bude nůž mířit rovnou proti nepříteli.
But she was young, and had never fought warriors, blade to blade.  Ale byla mladá a nikdy nebojovala s válečníky, čepel proti čepeli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorblade wheel   blading   blame   blame for   blame on   blanching   blank   blanket